ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ИСТОРИЯ

Училището е създадено през месец май 1959 г.

със Заповед на  Министерство на народната просвета като Машинно – тракторно училище с прием над средно образование и срок на обучение 1 година. Първи директор е Иван Тутев, по професия агроном. Желаещите за обучение в училището са много, но материалната база е недостатъчна за пълноценно обучение. Класните стаи са  разположени на различни места в града, липсва  и техника, с която учениците да се обучават.

1959/1960г.

Приети са още три паралелки от  VII до   X клас. Започва  оборудване на кабинети по трактори, селскостопански машини и ремонтно дело.

1961/1962г.

Проектирана е и  започва строителството на нова учебна сграда,  която е завършена през 1964 година и на 15 септември учители и ученици прекрачват прага на новата сграда – учебен корпус І. Директор е Васил Лазаров

1963г. се закрива съществуващата в гр. Септември гимназия

и на нейно място се открива ТМЕСС – техникум по механизация и електрификация на селското стопанство с три паралелки първи курс с общо 105 курсисти. Директор е инж. Георги Иванов. Училището получава името „Горан Йонов“ – свято име на революционер , участник в Септемврийското въстание през 1923 г. и зверски убит край река Елидере.

1965/1966 г. е годината на създаване на единно училище

обединяват се МТУ и ТМЕСС. Запазват се двете степени на обучение – МТУ – 2 год. на обучение и ТМЕСС – 4 год. За да се осигури и 3 – год. обучение се открива и СПТУ със специалности  – електромонтьори, шлосеромонтьори и механизатори в растениевъдството.

През 70 –те години

Обогатява се МТБ –спортни площадки, производствена база, полигон за кормуване. Директор е инж. Ангел Попов.

От 1983 до 1990 г. функционира и УПК

След Х клас със специалности: оператор на металорежещи машини, механизатор в растениевъдството, монтьор на електронна техника, механизатор в животновъдството, продавач – консултант.

Със Заповед РД -14-28 от 23.04.1999 г. СПТУ по МСС придобива статут на ТМСС

От 1999 г до 2003 г. директор на училището е Стоянка Караиванова.

07.04.2003 година със Заповед на МОН № РД-09-332 училището се преименува в Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство

Директор от 2003 до 2015 г. е инж. Иван Шушнев.

Кратки исторически данни на ПГ по МЗС, гр. Септември

Има нещо величаво и свещено в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух , а всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното – с любов да го предадеш на поколенията, да го развиват и пазят, и да продължават святото делото. Такова благородно дело е нашето училище, което обединява през годините много хора – учители, ученици, техните родители, служители и общественици.

До 01.08.2016 г. първостепенен разпоредител с бюджетни кредити е МЗХ, след което гимназията става общинско училище.

През целия период на своето развитие училището се е утвърждавало като едно от добрите в страната, предоставящо високо ниво на общообразователна подготовка и професионална квалификация по изучаваните професии.