ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

По професията „Техник – озеленител“, специалност „Парково строителство и озеленяване,“ учениците изградиха алея в училищния парк и  извършиха подходящите агротехнически мероприятия за сезона. Те украсиха коридорите на гимназията с пъстри, златни есенни кошници.