ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

По професията „Техник на селскостопанска техника“,  специалност „Механизация на селското стопанство“ , учениците участваха в състезание по управление на транспортен трактор,

други от тях извършиха ремонт на училищното бъги, след което заслужено се отдадоха на майсторското му управление.