ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

        Във връзка с Европейската седмица на професионалните умения учениците от ПГ по МЗС , гр. Септември   показаха  различни дейности по съответните професии .

По професията  „ Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“  – учениците подготвиха и проведоха урок по учебния предмет “ Предприемачество“.