ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Днес, за поредна година в ПГ по МЗС се отбеляза Световния ден за борба със СПИН.

За целта бяха подготвени тематични информационни табла и брошури. Раздадени бяха червени лентички символ на солидарността ни към хората, живеещи с ХИВ. Тази година антиспин кампанията в нашето училище премина под мотото:“За да не бъдеш ХИВ инфектиран – бъди информиран!“