ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

  СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Започва една учебна година, която носи предизвикателства, но и увереност, че заедно ще се справим с всичко очаквано и неочаквано. Каквото и да се случва, както и да се променя светът, както и да се променяме самите ние, училището ще остане територия на духовност, на творчество и светлина. От всички нас зависи да го запазим и като пристан на сигурност и спокойствие. Времето, в което живеем, повече от всеки друг път изисква да сме единни, отговорни и дисциплинирани, да проявяваме съпричастност, толерантност и човещина.

През новата учебна година Ви пожелавам успехи, постоянство и устрем, защото светът се променя, но силата на знанието неизменно е водеща за духовното развитие и за житейската реализация на личността.

Нека всеки ден от новата учебна година да е изпълнен със смисъл и мъдрост, със съзидание и красота!

НА ДОБЪР ЧАС, УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ !