ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

Учебният център към ПГ по МЗС, гр. Септември е открит на основание Наредба №38/02.08.2002 г. от Министерство на транспорта и съобщенията, последно изменена и допълнена в ДВ брой 31/04.09.2014 г., Заповед № РД-1081 /24.08.2007 г. на МОН и писмо №1806/13.09.2007г. на МОН.

Учебният център се намира на първи  етаж в сградата на ПГ по МЗС, с адресна регистрация град Септември бул. „България” № 72

За теоретичното обучение УЦ разполага с учебен кабинет, оборудван с 15 броя компютри за обучение на кандидатите за водачи на МПС категория „В“  и категория „Ткт“ , мултимедиен проектор и всичко необходимо за обучението на курсистите. Разполага с офис и санитарно помещение на един и същи адрес. Сградата е с парно отопление и осигурен свободен достъп на граждани и учащи се от 8.00 до 16.30 часа.

Практическото обучение на кандидатите за водачи на МПС се осъществява на два учебни  автомобили марка „Дачия“, а за придобиване на категория „Ткт“  – на нов колесен трактор и учебен полигон.

Учебният център провежда и квалификационна дейност за  обучение на кандидати за придобиване на правоспособност от следните категори :

  • Кат. „Твк“ – за работа с колесни и верижни трактори и агрегатираните  към тях работни машини;
  • Кат. „Твк – З“ – за работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника

Срокът  на обучение за посочените категории е  1 месец;
Обучението завършва с теоретичен и практически изпит пред комисия, определена от Министерство на земеделието   и храните.

Необходими документи за записване в курс за обучение за категориите „Твк“ и „Твк – З“ са :
  1. Свидетелство за основно образование (или по-висока степен на образование);
  2. Свидетелство за правоуправление на МПС;
  3. Медицинско свидетелство;
  4. Навършени 17 години за категория Твк  и  18 години за категория Твк-З;

РАБОТНО ВРЕМЕ:
понеделник – петък от 8.00 до 16.30 ч.

GSM: 0896 79 21 55

GSM: 0884 20 51 46

r

За всички ученици придобиването на посочените категории е БЕЗПЛАТНО