ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ТРадиции

  • Месец декември – Коледа и Нова година
  • Месец февруари –  02 – Свети Трифон Зарезан
  • Месец март –   3 март – Освобождението на България
  • 21.03 – световен ден на гората
  • Месец април04 – Международен ден на ромите
  • 22.04  – Ден на земята
  • Месец май – Изпращане на абитуриентите
  • 24.05 – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
    Традиции в ПГ по МЗС - град Септември