ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ДЕвиз на гимназията

„Учим, побеждаваме, творим и се забавляваме“