ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Материална база

Материално – техническата база на гимназията се състои от два учебни корпуса – УК I    и УК  II, където са разположени кабинети за теоретично обучение на учениците – за общообразователна  и професионална подготовка, физкултурен салон, фитнес зала, библиотека и два компютърни кабинета оборудвани с необходимата техника  и спортни площадки  за  игрище за футбол, за хандбал,  баскетбол и спортна площадка  за тенис на корт.

Учебно – производствената база към ПГ по МЗС е  разположена на площ от 21 802 кв.м.   Включва 8 халета – за обучение по шлосерство, стругарство, двигатели с вътрешто горене, селскостопанска техника  и др. Притежава учебен полигон и  техника за обучение на ученици   за водачи на МПС от категориите   „Ткт”, „В”,  „Твк”,  „Твк- З”.

За обучение на учениците от кат. «В», гимназията разполага с два учебни автомобила от марката «Дачия», а за обучението за категориите „Ткт”, „Твк” и „Твк- З”, разполага със следната техника :

  • комбайн –JONH DEERЕ
  • трактори – „ Маккормик”, „МТЗ” и  „ЮМЗ” с ремаркета;
  • Плугове – обикновен и обръщателен ;
  • Дискова брана;
  • Косачка роторна ;
  • Фреза ;
  • Комбинирана пръскачка.

За транспортиране на учениците до гимназията и до фирмите-партньори за осъществяване на практическо обучение в реална работна среда,  ПГ по МЗС  разполага с 14 местен  микробус, марка „RENO – MASTERS“ и 31 местен училищен автобус  „ISUZU  – TURQOISE“

ПГ по МЗС - град Септември