ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на образованието

Образование в чужбина

РУО – Пазарджик

03561/24 61 – Отдел „Закрила на детето“ – община Септември

112 – спешни повиквания в случай на внезапна заплаха за живота, здравето или имуществото