ПГ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

 

инж. Нина Дачева

Директор – магистър

селскостопански дисциплини

 

 

Теодора Радева

Р-л направление ИКТ – магистър

Информационни технологии и математика

 

Фанка Байлов

Заместник директор УД – магистър –

информационни

технологии

 

Марина Кадийска

Старши учител – български език и литература, Френски език – бакалавър

 

Таня Алексиева

Заместник директор АСД –

бакалавър – икономика

 

Цветанка Биволарска

Учител – български език и литература, философия

Магистър

 

 

 

 

 

Павлинка Церовска

Педагогически съветник

Магистър

 

 

Екатерина Чолакова

Старши учител – Физика и астрономия, Математика

Бакалавър

 

Костадинка Михова

Старши учител – Руски език – магистър

 

Благовест Павлов

Старши учител

География и икономика,

История и цивилизация,

бакалавър

Елена Кюркчиева

Старши учител – Английски  език, руски език – магистър

Вергиния Николова

Старши учител – Химия и опазване на околната среда,

Биология и здравно образование, Зооинженер, магистър

 

Петър Шопов

Старши учител – Математика и Информационни технологии, магистър

 

 

Йовчо Йовчев

Старши учител – спортни дейности, магистър

 

Василка Киприна

Старши учител, икономически дисциплини

магистър

 

Теодор Киприн

Учител, икономически дисциплини

магистър

 

Мариана Ангелова

Старши учител – агрономически дисциплини, магистър

 

Любка Йорданова

Учител – агрономически дисциплини

магистър

 

 

Марияна Иванова

Старши учител – агрономически дисциплини, ресурсно подпомагане

магистър

 

Павлинка Табакова

Учител – агрономически дисциплини

магистър

 

инж. Крум Кръстанов

Учител – селскостопански дисциплини, магистър

 

Кирил Стойкин

Старши учител – селскостопански дисциплини, бакалавър

 

Димитър Торбанов

Старши учител – селскостопански дисциплини, бакалавър

 

Димитър Стоицов

Учител – селскостопански дисциплини, бакалавър

По традиция ПГ по механизация на земеделското стопанство – гр.Септември разполага с висококвалифициран екип от преподаватели с богат педагогически опит.

Освен това образованието само по себе си включва различни аспекти, един от които е възпитанието (като част от педагогиката). Ако педагогиката е науката, която прави образованието достъпно, то значи получавайки образование, човек получава и възпитание, тъй като двете са неразривно свързани. Още от ученическите си години човек се учи и възпитава на любов към знанието. В периода  на образование у човешкия индивид се градят възпитателни навици, които също са необходими за съществуването и това е друга причина, поради която смело може да заявим, че образованието е най-ценното богатство